słownictwo: w szpitalu (B2)

Słownictwo: w szpitalu (B2). W tej lekcji znajdziesz angielskie słownictwo związane ze szpitalem – nazwy pomieszczeń, osób pracujących w szpitalu oraz nazwy procedur i zabiegów.

Słownictwo: w szpitalu (B2)

People working in hospitalpersonel

a doctor – lekarz

a general practitioner (GP) – lekarz ogólny

a surgeon – chirurg

a gynecologist – ginekolog

an obstertitian – położnik

an orthopedist – ortopeda

a cardiologist – kardiolog

an anesthesiologist – anestezjolog

a pulmonologist – pulmunolog

a pathologist – patolog

a dietician – dietetyk

a psychologist – psycholog

a nurse – pielegniarka

a midwife – położna

a ward nurse – salowa

Procedures – procedury/zabiegi

to have a surgery – mieć operację/zabieg

to get an injection – dostać zastrzykn

to have an X-ray – mieć prześwietlenie, rentgen

to transplant an organ – przeszczepić organ

to put stitches in the wound – założyć szwy na ranę

to put a dressing – założyć opatrunek

to resusitate somebody – reanimować kogoś

to put on a plaster – zakładać gips

to amputate a leg/hand – amputować nogę/rękę

to set a fracture – nastawić złamanie

to have a C-section – mieć cesarkę

to check blood pressure – zmierzyć ciśnienie krwi

to do blood tests – zrobić badania krwi

get a prescriptin – dostać receptę

Parts of the hospital – części szpitala

a ward – oddział

a surgery – gabinet lekarski

a treatment room – gabinet zabiegowy

a waiting room – poczekalnia

an operating theatre – sala operacyjna

a delivery room – porodówka

a mortuary – kostnica

Varia – różne

a syringe – strzykawka

a scaplel – skalpel

a dressing – opatrunek

a bandage – bandage

a thermometer – termometr

a first aid kit – apteczka pierwszej pomocy

scales – waga

a drip – kroplówka

a stethoscope – stetoskop

a gauze – gaza

a disinfectant – środek dezynfekujący

a walker – chodzik

crutches – kule

a wheelchair – wózek inwalidzki

Exercise 1. Complete the sentenses / Uzupełnij zdania

How do you call…?

 1. an instrument that a surgeon uses during a surgery…………
 2. a person that can do a C-section ………….
 3. something that you use when you can’t walk ……………….
 4. an object that is used for making injections …………………
 5. a doctor that treats your lungs ……………………….
 6. a place where surgeries are done …………………………….
 7. something that you put on when you break an arm or leg ……………………
 8. a part of hospital……………………………………………….

Exercise 2. Create definitions of the words below. / Stwórz definicje poniższych słów. Zostaw odpowiedzi w komentarzu.

 1. cardiologist ……………………………….
 2. thermometer………………………………..
 3. delivery room …………………………….
 4. midwife………………………………………
 5. scales………………………………………….

Sprawdź się:

http://www.learningchocolate.com/content/clinic

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.