suffixes ➤ przyrostki

Suffixes ➤ przyrostki. W tym wpisie poznasz ‘suffixes’. Znajomość przyrostków po angielsku pomoże Ci w rozwiązywaniu zadań ze słowotwórstwa, i nie tylko!

Sprawdź wpis dotyczący angieslich przedrostków – tutaj.

Suffixes ➤ przyrostki:

Noun suffixes (przyrostki dodawane do rzeczowników):

Adjective suffixes (przyrostki dodawane do przymiotników):

Exercises:

Exercise 1. Form adjectives

 1. Canada – …………………..
 2. child – ………………………
 3. care – ……………………….
 4. fruit – ……………………….
 5. comfort – …………………..
 6. rely – ………………………..
 7. Vietnam – ………………….
 8. create – ……………………..
 9. venom – …………………….

Exercise 2. Form nouns.

 1. dark – ……………………….
 2. brutal – …………………….
 3. employ – …………………..
 4. teach – ……………………..
 5. equal – ………………………
 6. free – ………………………..
 7. appear – …………………….
 8. bored – ……………………..
 9. retired – …………………….

Sprawdź się:

https://www.english-in-chester.co.uk/e-learning/lesson/suffixes/

http://www.esl-lounge.com/student/grammar/3g53-suffixes-gap-fill.php

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-1455.php

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-56585.php

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-86772.php

Answers:

Exercise 1.

 1. Canadian
 2. childish
 3. careful, careless
 4. fruitful, fruitless
 5. comfortable
 6. reliable
 7. Vietnamese
 8. creative
 9. venomous

Exercise 2.

 1. darkness
 2. brutality
 3. employment,employer,employee
 4. teacher
 5. equality
 6. freedom
 7. appearance
 8. boredom
 9. retirement

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.