angielskie słownictwo: przestępstwa

Angielskie słownictwo: przestępstwa. Poznaj nazwy przestępstw oraz przestępców w języku angielskim. Znjadziesz tu listę słówek wraz z tłumaczeniami oraz ćwiczeniem na utrwalenie.

Angielskie słownictwo: przestępstwa

verbcrimecriminal
1.steal (kraść)a theft (kradzież)thief (złodziej)
2.burgle (włamać się)a burglary (włamanie)burglar (włamywacz)
3.murder (zamordować)a murder (morderstwo)murderer (morderca)
4.kidnap (porwać)a kidnapping ( porwanie)kidnapper (porywacz)
5.vandalise (zwandalizować)vandalism (wandalizm)vandaliser (wandal)
6.mugg (napadać/rabować)mugging (napaść/rabunek)mugger (napadający)
7.shoplift (kraść ze sklepu)shoplifting (kradzież w sklepie)shoplifter (złodziej kradnący ze sklepu)
8.pickpocket (kraść z kieszeni)pickpocketing ( kradzież kieszonkowa)pickpocketer (kieszonkowiec)
9.bribe (przekupować)bribery (łapówkarstwo)
10.smuggle (przemycać)smuggling (przemytnictwo)smuggler (przemytnik)
11.deal drugs (handlować narkotykami)drug dealing (handel narkotykami)drug dealer (handlarz n.)
12.bully (znęcać się)bullying (znęcanie się)bully (znęcający się)
13.poach (kłusować)poaching (kłusownictwo)poacher (kłusownik)
14.assassin (mordować na zlecenie)assassination (morderstwo na zlecenie)assassin (zamachowiec)
15.blackmail (szantażować)blackmailing (szantaż)blackmailer (szantażysta)
16.stalk (prześladować)stalking (prześladowanie)stalker (prześladowca)
17.rape (zgwałcić)rape (gwałt)rapist (gwałciciel)
18.set fire (podpalić)arson (podpalenie)arsonist (podpalacz
19.evade taxes (unikać podatków)tax evasion (unikanie płacenia podatków)
20.forge (fałszować)forgery (fałszerstwo)forger (fałszerz)
21.hijack (porwać samolot)hijacking (porwanie samolotu)hijacker (porywcz)
22.terrorize (terroryzować)terrorism (terroryzm)terrorist (terorysta)
23.speed (przekraczać prędkość)speeding (przekraczanie prędkości)
24.hack (hakować)hacking (hakowanie)hacker (haker)

Exercise 1. Complete with a word from the table.

 1. He has been following her for months – he is a …………………….
 2. Terrorists …………………. a plane 2 hours ago.
 3. Since she knows about his secret she can ……………….him.
 4. It is widely known that Kennedy was …………………………………
 5. …………………….is someone that kills protected species.
 6. Our neighbour was ………………..last year. We found his body.
 7. He started from selling small amounts of marijuana and went to doing it on a big scale. He is a……………….
 8. A lot of people does not consider tax…………………… a serious crime.
 9. When you drive too fast you can get a ticket for………………………………….
 10. My wallet is gone! It must have been a ………………………

Answers:

 1. stalker
 2. hijacked
 3. blackmail
 4. assassinated
 5. poacher
 6. murdered
 7. drug dealer
 8. evasion
 9. speeding
 10. pickpocketer

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.