angielski w BHP 6 – obowiązki w pracy (responsibilities at work)

Angielski w BHP 6 – obowiązki w pracy. Naucz się zwrotów przydatnych do mówienia o tym, za co jesteś odpowiedzialny w pracy. Znajdziesz tu przykładowe zdania z przetłumaczonym słownictwem oraz ćwiczenia, abu utrwalić słownictwo.

Angielski w BHP 6 – obowiązki w pracy

I. be responsible for – być odpowiedzialnym za

I am responsible for analysing the causes of accidents.

I am responsible for the safety in the factory

II. take care of – zajmować się czymś, opiekować się czymś

I take care of preparing occupational risk assessment for all work positions.

I take care of preparation of H&S procedures and instructions.

III. I am in charge of – zarządzam, decyduję o

I am in charge of carrying out regular internal audits.

I am in charge of carrying out fire safety check-ups.

I am in charge of monitoring (legal) regulations concerning H&S.

IV. Other

I oversee regularity of the processes concerning H&S.

I keep track of registers concerning environmental factors at work (light, noise, vibration, chemicals)

I advise in terms of fire safety.

I analyse the condition of OHS on the site / in the factory.

Vocabulary

Responsibilities:

be in charge of – zarządzać, nadzorować

take care of – zajmować się czymś

be responsible for – być odpowiedzialnym za

oversee – nadzorować

advise – doradzać

analyse – analizować

keep track of – śledzić

monitor – monitorować

Other:

concerning – dotyczące

in terms of – jeśli chodzi o / w kwestii

fire safety check-up – kontrola zagrożeń ppoż

internal audit – audyt wewnętrzny

occupational risk assessment – ocena ryzyka zawodowego

regulations – przepisy prawne

Exercise 1.Put in the right order.

 1. I / for / risk / am / assessment / responsible / occupational.
 2. I / charge / am / regular / check-ups / in / of / safety.
 3. I / in / fire / terms / advise / of / safety.

Exercise 2. Complete the expressions.

 1. I am responsible …….
 2. I am in charge ………
 3. I take care ………….
 4. I ad…………..
 5. I over ……….
 6. I keep track ……..
 7. I mo…………..

Exercise 3. Complete the sentences. Do not repeat the expressions.

1.I am ……………………. monitoring regulations concerning OHS.

2.I ……………. preparing occupational risk assessment for all work positions.

3. I ………………. regularity of the processes concerning OHS.

4. I ………………. the condition of OHS on the site .

Exercise 4. Imagine you are going to a job interview and you are going to talk about the responsibilities you had at your previous job. Choose 5 sentences and change them into past simple (czas przeszły).

Grammar – ing after prepositions.

Theory: after prepositions (for, in, at, of etc.) we add -ing ending to the verb

Example: I am responsible for analysing the causes of accidents.

Exercise 5. Complete and decide if the sentences are true for you.

 1. I am good at ……………………football
 2. I am bad at …………………….speeches.
 3. I am not good at ……………..karaoke.
 4. I am fluent in ………………….English.
 5. I am not fluent in ………………German.
 6. What other activities are you good at or bad at? Make 4 sentences.

Grammar 2 : -ING after verbs

Theory: 1.we add -ing ending after certain verbs

 1. like, love, hate, enjoy, cant’t stand
 2. look forward to (nie móc się doczekać)
 3. suggest
 4. practice
 5. quit (rzucić)
 6. imagine
 7. spend time
 8. recommend
 9. postpone (przełożyć)
 10. feel like (mieć ochotę)

More verbs here: https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/infinitive-gerund/wordlist?21

Examples:

 1. I like reading books.
 2. I hate running.
 3. I suggest going to the cinema.

Exercise 6 . Complete with a verb.

 1. I ………………. watching this film.
 2. I ……………..smoking last year.
 3. They ………………………partying.
 4. She ……………… playing the quitar every day.
 5. I ……………………eating ice cream.

Exercise 7. Translate.

 1. Nie mogę się doczekać końca pracy.
 2. Wyobrażam sobie podróżowanie dookoła świata.
 3. Rzuciłem picie 2 lata temu.
 4. Nie mogę znieść słuchania tego hałasu.

Exercise 8. Speaking

 1. Activity you postpone. I postpone doing my homework.
 2. Something you can’t stand.
 3. Activity you enjoy.
 4. Something you quit.
 5. Something you practice.

Homework:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/infinitive-gerund/exercises?21

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-gerunds.php

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/gerund_prepositions2.htm

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.