angielski w BHP odc.4 ➜rodzaje zagrożeń

Angielski w BHP odc.4 ➜rodzaje zagrożeń. W tej lekcji nauczysz się nazywać rodzaje zagrożeń po angielsku oraz podawać ich przykłady.

Exercise 1. Fill in the table with the words given below.

falls, toxins x2, lead, long working hours, work-life balance, tobacco smoke, vibration hazards, microorganism, depression, heart diseases, noise hazards, dust, heat and cold stress, virus,

type of hazard description examples
biological hazards a biological substance that poses a threat to the health of living organisms 1.infectious substances 2…………….
3. ……………
4. ……………
chemical hazards exposure to chemicals 1. …………… neurotoxins
2. …………… carcinogens 3. ……………
4. ……………
5. ……………
6. ……………
physical hazards an agent, factor or circumstance that can cause harm with or without contact 1. confined spaces
2. …………… electricity 3. ……………
4. ……………
5. ……………
6. ……………
psychosocial affects the psychological and physical well-being of workers, including their ability to participate in a work environment among other people. 1. burnout 2. anxiety
3. ……………
4. ……………
5. ……………
6. ……………

Vocabulary:

Ściągnij listę słówek z lekcji poniżej.

hazard – zagrożenie

pose a threat – stanowić zagrożenie

exposure to chemicals – wystawienie na dziłąnie chemikaliów

circumstance – okoliczności

cause harm – szkodzić

affect – wpływać na

well – being – dobre samopoczucie

ability – zdolność, możliwość

participate – brać udział

work environment – środowisko pracy

electricity – elektryczność

burnout – wypalenie

anxiety – lęk, niepokój

depression – depresja

confined space – ograniczona przestrzeń

carcinogens – karcerogeny

heart diseases / cardiovascular diseases – choroby serca

noise hazards – zagrożenie hałasem

dust – pył, kurz

lead – ołów

heat and cold stress – wysokie i niskie temperatury

tobacco smoke – dym tytoniowy

work-life balance – balans pomiędzy pracą a czasem wolnym

long working hours – długie godziny pracy

vibration hazards – zagrożenie drganiami

Exercise 2. Add some more examples to the table (at least 6)

Exercise 3. Speaking

 1. Which hazards pose the highest risk? Why?
 2. Which hazards pose the lowest risk?
 3. What should people do to keep a better work-life balance? Give 3 pieces af advice.
 4. How can one prevent burnout?
 5. How can one minimize noise hazards?
 6. What should /shouldn’t you do when someone has been exposed to toxic chemicals?
 7. Name 5 professions where people are exposed to heat and cold stresss.

Speaking tips. How to make suggestions?

 • you should – powinieneś
 • you shouldn’t – nie powinieneś
 • you can – możesz
 • you might – możesz
 • try + ing – spróbuj (Try exercising more)

Exercise 4. Complete the expressions

 1. pose a…………………..
 2. confined………………..
 3. ………….smoke
 4. work-life …………….
 5. …………. environment
 6. ………..and cold stress
 7. exposure to ……………
 8. cause …………………..
 9. long …………………….
 10. vibration ……………….

Exercise 5. Look at the pictures and decide what type of hazard they represent.

Znalezione obrazy dla zapytania hammer drill
hammer drill, vibration hazard, physical hazards
Pb

Exercise 6. Complete with lead to, increase, cause, affect.

 1. Working in confined spaces ……………..the risk of depression.
 2. Inhaling tobacco smoke can ……………cancer.
 3. Working conditions ………… workers’ well-being.
 4. Long working hours can …………burnout.
 5. Long working hours …………..work-life balance.
 6. Exposure to lead can ……………the risk of getting a cancer.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.