strona bierna – użycie i konstrukcja

Strona bierna – użycie i konstrukcja. Dowiedz się jak tworzyć i kiedy stosować stronę bierną w języku angielskim. Znajdziesz tu niezbędną teorię, przejrzyste schematy, przykłady oraz ćwiczenia.

Strona bierna – użycie i konstrukcja

Ściągnij lekcję poniżej.

Strona bierna – teoria

Strona czynna: w stronie czynnej koncentrujemy się na tym kto wykonał czyność

przykład: He drives a taxi.

Strona bierna: w stronie biernej skupiamy się na czynności, na tym co zostało zrobione, podmiot wykonujący czynność jest mniej ważny

przykład: A taxi is driven.

Schemat tworzenia strony biernej 1

S – subject (podmiot)
V – verb (czasownik)
O – object – (dopełninie)

Schemat tworzenia strony biernej 2

Na schemacie 1 i 2 możesz zauażyć jak tworzona jest strona bierna.

Etapy tworzenia strony biernej:

  1. Dopełnienie (to co stoi za czasownikem) zostaje przestawione na miejsce podmiotu ( 1-sze miejse w zdaniu)
  2. wstawiamy czasownik ‘to be’ w odpowiednim czasie
  3. wstawiamy główny czasowni w III formie.

Strona bierna – przykłady:

czas strona czynna strona bierna
Present simple He brings newspapers every day. Newspapers are brought every day.
Present continuous I am writing a letter. A letter is being written.
Present perfect simple She has just finished the task. The task has just been finished.
Present perfect continuous We have been repairing the car. The car has been repaired.
Past simple Tom broke the window. The window was broken.
Past continuous Tania was using the machine. The machine was being used.
Past perfect simple I had moved the sofa. The sofa had been moved.
Past perfect continuous She had been working on this project for 4 weeks. This project had been worked on for 4 weeks.
Future simple He will serve dinner at 5 Dinner will be served at 5.
‘to be going to’ We are going to buy a house. A house is going to be bought.
Future perfect simple I will have checked this e-mail by tomorrow. This e-mail will have been checked by tomorrow.
Future perfect continuous She will have been painting this picture for a year next month. This picture will have been painted for a year next month.

Czasownik ‘to be’ w stronie biernej

Forma czasownika ‘to be’ w stronie biernej jest zależna od tego w jakim czasie chcemy stworzyć zdanie. Czasownik ‘to be’ będzie zawsze zachowywał się tak samo jak czasownik główny w stronie czynnej.

Przykłady:

present simle – am/is/are

present continous – being

past simple – was/were

present perfect – been

czas podmiot czasownik posiłkowy czasownik ‘to be’ czasownik główny w III formie
Present simple Newspapers are brought
Present continuous A letter is being written
Present perfect The task has been finished
Past simple The window was broken
Past continuous The machine was being used.
‘to be going to A house is going to be bought

Kiedy używamy strony biernej?

  1. Gdy nie interesuje nas lub nie jest ważne, kto jest wykonawcą czynność.
  2. W oficjalnych, formalych pismach / dokumentach.
  3. W sprawozdaniach

Sprawdź się:

https://www.grammar.cl/Games/Passive_Voice.htm

https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/passive.htm

https://www.eltbase.com/quiz/018_02.htm

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.