jak wykorzystać story cubes?

Jak wykorzystać story cubes? ‘Story cubes’ to zestawy kreatywnych kostek, które zamiast oczek lub cyfr przedstawiają obrazki. Można je wykorzytsać w czasie lekcji na wiele sposobów, i to zarówno do pracy w grupie, w parach jak i indywidualnie. Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych pomysłów na zastosowanie kostek.

Jak wykorzystać story cubes?

1.Tworzenie historii – lekcje indywidualne.

Pierwszy i chyba najbardziej oczywisty sposób na wykorzystanie kostek. Uczeń rzuca wszystkie kostki, wybiera tą która najbardziej przyciąga jego uwagę i zaczyna opowiadać historię opartą na obrazkach z kostek. W ramach urozmaicenia i utrudnienia możesz kazać uczniowi rzucać po jednej kostce – nie będzie w stanie zaplanować historii.

2. Tworzenie historii – lekcje w grupach.

Idealnie nadaje się na rozgrzewkę lub gdy zostało nam kilka minut i nie wiemy co z nimi zrobić. Dobrze jest mieć nieco więcej kostek, jeśli chcemy wykorzystać je w grupie, ale zależy to od wielkości grupy – minimum jedna kostka na osobę. Każdy uczeń dostaje swoją kostkę. Pierwszy uczeń rzuca kostkę i zaczyna opowiadać historię. Kolejni uczniowie, po kolei dokładają swoje części opowieści. Można zrobić kilka rundek za każdym razem prosząc o ponowne rzucenie kostką.

3.Tworzenie historii – praca w parach lub małych grupach.

Podziel uczniów na pary lub małe grupy.

a) Przeprowadź ćwiczenie tak samo jak dla całej grupy

b) Daj każdej grupie kilka kostek i poproś o stworzenie historii na bazie obrazków z kostek. Uczniowie mogą wykorzystywać wszystkie obrazki z kostek. Nie muszą wylosować obrazka, żeby go wykorzystać. Poproś grupy o przedstawienie historii na forum klasy.

4.Past simple vs past continuous

Do tego najlepiej będą nadawać się ‘story cubes – actions’

a) lekcje indywidualne – nauczyciel wybiera 2 kostki i tworzy zdanie z past simple i past continuous. She was sleeping when the phone rang. Następnie prosi ucznia o wybranie lub wyrzucenie 2 kostek i stworzenie zdania. Można powtórzyć kilka razy.

b)praca w parach – podziel uczniów na pary i poproś by stworzyli zdania. Uczeń nr. 1 wyrzuca kostkę i tworzy pierwszą połowę zdania, uczeń nr 2 rzuca drugą kostkę i kończy zdanie.

5. Past perfect / past perfect continuous

a) wprowadzenie czasu past perfect past perfect continuous – wyrzucamy jedną kostkę ( dobrze, żeby byłą to kostka przedstawiająca jakąś czynność) i pytamy o to co osoba na obrazku robiła wczoraj – np. He went shopping. Powtarzamy czynność i otrzymujemy np. He went home. Zapisujemy zdania razem. He went shopping and then he went home. Zapisujemy kolejne zdania w nieco zmienionej formie – Before he went home he had been shopping. / After he had been shopping he went home. Prosimy ucznia by na bazie zdań spróbował wywnioskować zasadę zastosowania past perfect (continuous).

b) zajęcia indywidualne – możemy kontynuować zabawę, tak jak w części 5 a. – rzucając kostkami i pytając co wydarzyło się następnie, albo co wydarzyło się wcześniej. Zmusi to ucznia to zastnosowania past simple i/lub past perfect.

c) zajęcia w grupie- możemy przeprowadzić nieco zmodyfikowane ćwiczenie z punktu 2. Dzielimy kostki pomiędzy uczniów. Pierwszy uczeń rzuca kostką. Pytamy go “What did this person do yesterday? albo “What happend yesterday?. Następny uczań rzuca kostką i w zależności od tego czy chcemy uzyskać odpowiedź w czasie past simple czy past perfect możemy spytać – “what happend next? lub What had happend before………..? Kontynujemy z kolejnymi uczniami. Zwracamy uwagę na to, żeby uczniowie używali odpowiedniego czasu.

6. ‘to be going to’

zabawa we wróżkę – do wykorzytsania na lekcjach indywidualnych, do pracy w parach i grupach.

a) zajęcia w grupie – wybieramy jedną lub dwie wróżki i dajemy każdej po kilka kostek. Reszta klasy ustawia się w kolejce do wróżki/wróżek. Prosimy uczniów o zadanie pytania dotyczącego przyszłości z użyciem ‘to be going to’ np. What is going to happen to me in the future?, Am I going to be rich?. Wróżka rzuca kostkami i także tworzy zdania z użyciem ‘to be going to’ np. You are going to win a lot of money.Odpowiedzi mogą być też bardziej enigmatyczne. Po jakimś czasie możemy zmienić wróżki.

b) praca w parach – to samo ćwiczenie możemy przeprowadzić w parach. Jedna osoba przyjmuje rolę wróżki, druga rolę klienta.

c) lekcje indywidualne – nauczyciel jest klientem, uczeń wróżką. Prosimy ucznia o bardziej rozbudowane przepowiednie.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.